tisdag 8 april 2014

HultsfredsHus Museum.

Samhället Hultsfred i Småland har under lång tid på 1900-talet varit känt för sin hus-tillverkning och har präglat orten Hultsfred på många sätt. Många är det som har arbetat på Hultsfreds-Hus, både ortsbor, och andra från kringliggande orter.
När fabriken lades ner för ett antal år sedan räddades värdefullt material av några uppmärksamma personer. Nu finns här ett litet museum som visar bla. kontorslokaler med ritbord och kontorsmaskiner från 1940-80-talet. Här finns också modeller på hus, huskataloger, bilder, ritningar och mycket annat som speglar HultsfredsHus historia. I arkiven finns mängder av material som ännu väntar på att behandlas.

HultsfredsHus museum!

Kort historik

Hultsfreds Träförädling bildades 1913. Tillsammans med Smålandsexport i Hultsfred startade man tillverkning av monteringsfärdiga småhus. Efter en konkurs fortsatte hus-tillverkningen 1928 under namnet Standard-hus på Hultsfreds norra industriområde.

Hultsfreds Träförädling, Standard-hus och Svenska Ideal-hus övertogs på 40-talet av Södra Skogsägarna. De tre företagen slogs samman och 1960 antogs namnet Hultsfreds-Hus. Hultsfreds-Hus storhetstid inträffade under åren 1965-1973. Då levererade fabriken mer än 2 000 trähus per år. Ett år tillverkades och såldes mer än 3000 villor, vilket torde vara rekord av en småhus-tillverkare. Från 1928 till 1993 levererades omkring 60 000 hus, vilket också är ett troligt rekord i Sverige. Tillverkningen bestod i enstycks-hus och grupp-hus.
Som lite kuriosa kan nämnas att IKEA:s grundare Ingvar Kamprad varit anställd på Hultsfreds-hus en kortare tid! Idag driver IKEA den största industrin i Hultsfred Swedspan/Swedwood där tillverkningen är spånskivor och möbler!
Lena Larsson, känd inredningsarkitekt var med vid någon av Hultsfreds-Hus marknadsföringar av huset kallat Smålänningen. 

AB Svenska Idealhus

År 1938 påbörjades byggandet av AB Svenska Idealhus fabrikslokaler, vars ägare var direktör Nils Casselberg. I början av 1939 var fabriken färdig och började då sin tillverkning av monteringsfärdiga trähus. Anläggningen omfattade 20.000 kvadratmeter, snickeriverkstaden var 20x50 meter, virkestorken 20x26 meter och stocksågsbyggnaden 30x10 meter. Fabriken hade eget kraftverk, som drevs av ångmaskin och arbetsstyrkan uppgick till 100 man. Den 1 juni 1944 överlät direktör Casselberg rörelsen till Skogsägarnas Industri AB, SIAB.


Kungligt besök på HultsfredsHus! Klicka för större bild!
Skriv gärna en kommentar, du kanske till och med har arbetat på HultsfredsHus eller har någon annan relation till just HultsfredsHus, skriv och berätta! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar