Info.

Vill du bli medlem i föreningen, kontakta någon i styrelsen för besked!
 
 
Vi får ofta förfrågningar om det finns ritningar att ta fram till olika hustyper som HultsftedsHus under sin långa tid producerade. Tyvärr har vi ingen möjlighet till detta då museet saknar ritningar till hustyperna, utan det man ev. kan göra är att vända sig till sin kommun och den vägen få fram ritningsunderlag.
 
Klicka på bilden för större!
Notera det stora område med olika tillverkningslokaler som HultsfredsHus hade under sin storhetstid, Nordens största hustillverkare som man var!