Väggtyper

Panelvägg 60-tal. Klicka för större bild.

Denna väggtyp är nog den som HultsfredsHus är mest känd för, tiotusentals hus byggdes med denna teknik. Före denna väggtyp var väggen av solid träkonstruktion, dvs spontad plank. Sedemera kom väggen att fabriksprefabricerad i block, småblock 1200 mm. Ungefär liknande konstruktion som än idag förekommer i småhus.

Fiberplank (kolonistuga)