Medarbetare

Delar av HultsfredsHus sista tjänstemän innan nedläggningen!

Arkitekter:
Karl-Erik Ericson, Georg Barta. mfl.


Tekniska chefer/ritkontorschefer:
Carl Garstedt, Tore Falkenhaug, David Ernst, Bertil Nilsson mfl.
Tage Högrell som var Civilingenjör och driftchef på Hultsfreds-Hus åren 1957-69.

Marknadschefer:
Bo Djurberg
Jan Erik Robért, Vision 90 lanseringen.


Listan kommer att fyllas på efter hand.

Tore Falkenhaug, Ingenjör/Konstruktör, förmodligen en av Sveriges kunnigaste om trähantering och dess egenskaper och funktion framför allt när det gäller småhustillverkning.

Karl-Erik Ericson, Arkitekt SAR en av många arkitekter som var knutna till företaget. Ericson var den arkitekt som låg bakom de flesta husen, då han var anställd under många år.